กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวอาศียรวาทฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และนายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content