กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

                6 พฤษภาคม 2563 กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี นายเสงี่ยม  ฝาเฟี้ยม นายก อบต. เขาน้อย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจกันพร้อมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และธรรมชาติให้ฟื้นกลับคืนมา โดยการปลูกเสริมป่าในเนื้อที่ 5 ไร่ จากพื้นที่ที่เตรียมไว้ 10 ไร่ โดยปลูกต้น พะยูง ประดู่ป่า มะค่าโมง ตะแบกนา มะฮอกกานี แคนา รวมประมาณ 1,000 ต้น ณ บริเวณโครงการป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว ม.5 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

                ทั้งนี้กรมป่าไม้ยังให้ความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีการสแกนก่อนเข้างานทุกคน พร้อมทั้งมีการยืนเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content