พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)

วันนี้ (9 เม.ย. 63) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์  ไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ­­ผู้บริหาร ทส. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ.เชียงใหม่  โดย พลเอก ประวิตรฯ ได้กล่าวขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่ดำเนินมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเต็มกำลัง พร้อมทั้งได้ย้ำเรื่องการดำเนินการ 7 ข้อ 1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ ในการเข้าดับไฟ ไม่ให้เกิดเหตุลุกลามเป็นวงกว้าง และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ำในพื้นที่เดิม 2) สั่งการไปถึง ระดับชุมชนขอให้จับตากลุ่มเสี่ยง ที่มีพฤติกรรมการเผาป่า หาของป่า หรือล่าสัตว์ และสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในการใช้ ประโยชน์พื้นที่ป่าในพื้นที่ คทช. หากพบว่ามีการเผาในพื้นที่ ขอให้ตัดสิทธิ์ทันที 3) ขอให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องหาตัวผู้กระทำผิด และเร่งส่งฟ้องดำเนินคดีโดยเร็ว ห้ามไม่ให้มีการเผาตลอดช่วงห้ามเผา และเตรียมรับมือการเผาสำหรับเกษตรกรหลังพ้นช่วงห้ามเผา และขอให้ ผวจ. แถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อเป็นการป้องปรามให้ประชาชนรับรู้ 4) ให้จังหวัดดูแลสุขภาพประชาชนจากมลพิษหมอกควัน ส่งเสริมการจัด safe  zone ที่บ้าน ลดผลกระทบจากมลพิษ เป็นไปตามแนวทางการเฝ้าระวัง COVID-19 5) ด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดน ให้ ทส. ยกประเด็นการแก้ไขปัญหาและร่วมหารือกับประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชาใหม่ หากพบการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิด 6) ให้กองทัพภาคที่ ๓ และจังหวัดชายแดน เจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน หากมีความจำและร้องขอความช่วยเหลือในการดับไฟ ขอให้พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม และ 7) หลังสิ้นสุดสถานการณ์ ให้ ทส. ร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมถอดบทเรียน AAR เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน

หลังจากนั้น พลเอก ประวิตรฯ ได้เดินทางไปลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และจิตอาสา ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและดับไฟป่า และได้ย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงขยายผลสร้างการรับรู้ สร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content