นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่วมกับ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ในประเด็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่วมกับ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ในประเด็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน โดยมีนายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ผอ.ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

การประชุมหารือในครั้งนี้เกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเตรียมการขอคืนพื้นที่ป่าที่ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อนำมาดำเนินการปลูกป่าให้เป็นผืนใหญ่ต่อกันร้อยละ 90 ของพื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 72 และพื้นที่ป่าที่ผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถทำกินภายใต้ร่มไม้ได้ ร้อยละ 18 ในส่วนของพื้นที่ร้อยละ 10 ที่เหลือ จะต้องมีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และต่อจากนี้กรมป่าไม้จะไปดำเนินการแบ่งพื้นที่ (zoning) โดยใช้การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ซึ่งเบื้องต้นจะนำพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 มาดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าก่อนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ต้องหาพื้นที่รองรับประชาชนกรณีที่ต้องย้ายที่ทำกินออกจากที่เดิม ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าประชาชนจะได้ที่ทำกินขนาดไม่เกินที่เคยมีอยู่ ในส่วนของท่านบัณฑูร ล่ำซำ จะเตรียมความพร้อมในส่วนของการเจรจาขอคืนพื้นที่และสนับสนุนให้มีรายได้ทดแทน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย และในส่วนของข้อมูลต่างๆ กรมป่าไม้ และทีมงานน่านแซนด์บ็อกซ์ จะประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

Leave a Comment

Skip to content