นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม Video conference แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

          วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม Video conference แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทุกสำนัก โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

          ด้วยสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่ผ่านมาจนเกิดผลกระทบกับพื้นที่พี่น้องประชาชน อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ทุกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เร่งสำรวจพื้นที่ที่เกิดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าที่รุนแรง ยากต่อการฟื้นฟูเองตามธรรมชาติและให้กำหนดพิกัดแปลงให้ชัดเจน เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการฟื้นฟูป่า โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่กรมป่าไม้ได้สนับสนุนงบประมาณในปีนี้ ร่วมลงพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูลักษณะประชาอาสาในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 622 เครือข่าย โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นี้ โดยมีท่าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน

           ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในอนาคต โดยให้ทุก สจป. ร่วมกันสรุป ปัญหา อุปสรรค (AAR) ไฟป่าที่เกิดขึ้น และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความรับรู้ความเข้าใจ สื่อสารกับพี่น้องประชาชน และดึงพี่น้องประชาชนร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content