นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ที่กรมป่าไม้นำมาใช้ในปฏิบัติการดับไฟป่า

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 12.30 น. ทีมพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำทีมโดย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. จัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่กรมป่าไม้นำมาใช้ในปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งประกอบด้วย ยานพาหนะขนาดเล็ก 4 ล้อ หรือ (UTV : UTILITY TASK VEHICLE) และโดรน (DRONE) ซึ่งมีความสามารถในการตรวจหาแนวไฟ และจับค่าความร้อนรายงานผลเป็นภาพสีผ่านหน้าจอ และสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจหาผู้กระทำความผิดที่เข้าไปจุดไฟในพื้นที่ป่าได้อีกด้วย ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงฯ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมการสาธิตด้วย

Leave a Comment

Skip to content