นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

                วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หน.ผต.ทส. อคพ. ออส. และผู้บริหารในสังกัด ทส.เข้าร่วม

                ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นายจุมพฎ ชอบธรรม ผต. และนางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วมในการประชุมด้วย

                ท่าน ปกท.ทส. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ไฟป่าเริ่มดีขึ้นตามลำดับ และเน้นย้ำในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มาก ทุกช่องทาง โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการสับสน กรณีศาลตัดสินผู้กระทำผิดในการเผาป่า ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกรงกลัวต่อกฎหมาย พร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาสำนวนในการทำคดีและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป ในการพัฒนาศักยภาพการดับไฟป่า ให้มีการจัดชุดปฏิบัติการในการเก็บไฟ โดยอาจใช้เครื่องฉีดน้ำขนาดเล็ก เพื่อดับไฟให้สนิทให้จงได้ ระยะต่อไปให้ ปม. อส. กำหนดแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า รวมทั้งเตรียมกล้าไม้ พร้อมชี้แจงผ่านสื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมของ ทส. ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content