พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายเทียนชัย ตรีชิต ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผอ.ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี  นายนพดล ภูววิมล ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

ภายในงานมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการฯ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

Leave a Comment

Skip to content