นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น ถนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยในส่วนของกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า และผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

อธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการทำงานของคณะทำงานฯ ว่าต้องทำงานโดยยึดผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเป็นสำคัญ พร้อมทั้งไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ต้องช่วยกันพิจารณาจัดทำข้อตกลงด้วยความรอบคอบ พิจารณาองค์ประกอบการทำงานให้ครบทุกมิติ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้คณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเรื่องการกำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้มีการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมไม้ทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะชำ การปลูก การดูแล ไปจนถึงการตัด การแปรรูป และการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เช่น ส.ป.ก. คทช. ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ปลูกและตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตด้วย ในส่วนวาระเพื่อการพิจารณาประเด็นร่างเอกสารแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยต้นเองในที่ดินเอกชน (Self-Declaration) อธิบดีกรมป่าไม้เน้นย้ำว่าต้องระมัดระวังเรื่องการตัดไม้โดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัจจุบันมีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่สาธารณะ แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และในอนาคตเรื่องนี้จะลดน้อยลง เมื่อเราส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ อย่างจริงจัง

Leave a Comment

Skip to content