นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้บริหาร ทส. ออส. ร่วมประชุมติดตามและแก้ไข

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้บริหาร ทส. ออส. ร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน ศอญ. จิตอาสา 904  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ VDO Conference ประชุมร่วมกับ ทสจ. 9 จังหวัดภาคเหนือ กรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายกมล นวลใย ผอ.สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) นายดุลยฤทธิ์ ฤทัยอรุณรัตน์ ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สฟป. เข้าร่วมการประชุม

         ท่าน รมว.ทส.ได้แสดงความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่ได้ผจญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งจากวิกฤตการณ์ COVID -19 และปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมๆกัน  และได้ชื่นชม และขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกคนที่ได้เสียสละในการช่วยควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันให้คลี่คลายลง ทั้งนี้การควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่า การสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกับผู้นำท้องถิ่น ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ และขณะนี้ทุกจังหวัดภาคเหนือได้ประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้แล้ว หากตรวจพบให้จับกุมทันที เพราะจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ “หนึ่งคนเผาร้อยคนดับ” ไม่ได้อีกต่อไป ให้จัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปฝังตัวและเฝ้าระวังการเผาป่าในทุกหมู่บ้าน และดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานดับไฟป่า โดยได้มอบหมายให้ อปม.ประสานกับกองทัพอากาศ สนับสนุน UAV บินถ่ายภาพจุดความร้อนใกล้เคียงเวลาจริงส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯ ประสานเข้าดับไฟป่าให้ได้อย่างทันท่วงที และให้ ผต.ทส.ทั้ง 4 ท่านที่รับผิดชอบใน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ พะเยา วางแผนกำลังพล อุปกรณ์ เสบียงอาหาร เบี้ยเลี้ยง และจัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน โดยให้ระดมกำลัง อส.และ ปม. ในแต่ละจังหวัดให้ ผต.ทส. สั่งการ

        และท่าน ปกท.ทส. สั่งการให้แต่ละจังหวัดจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและจัดตั้งชุดปฏิบัติการ ดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การลาดตระเวน การปฏิบัติการดับไฟ และการข่าว ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันปฏิบัติการ และได้เน้นย้ำหมู่บ้านที่ไฟไหม้ซ้ำซาก ต้องไม่ได้การจัดที่ดินตามโครงการ คทช.

        หลังจากนั้น ท่าน รมว.ทส. และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายประชาชนที่ร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ ด้วย

Leave a Comment

Skip to content