นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ เพื่อหารือการยกระดับการดำเนินมาตรการรับมือสถานการณ์อย่างเร่งด่วน พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 จังหวัดภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในวันนี้ รมว.ทส. ได้รับทราบถึงสถานการณ์และการดำเนินงานในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน รวมถึงจิตอาสาที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ ในส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดน นายกรัฐมนตรีได้มีสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือควบคุมการเผา และ ทส. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน สำหรับมาตรการรับมือสถานการณ์นับจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกวดขันในการควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ และให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาดตลอดช่วงห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด หากพ้นช่วงห้ามเผา ขอให้จัดระเบียบการเผาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ กรมทรัพยากรน้ำ

Leave a Comment

Skip to content