นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตาม กิจกรรมโครงการสำรวจการครอบครองที่ดิน

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมโครงการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Model) ซึ่งดำเนินการสำเร็จเป็นแห่งแรก และจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป พร้อมพบปะพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาล ให้สามารถทำกินได้อย่างถูกกฎหมาย รวมทั้ง ร่วมมือกันอนุรักษ์ผืนป่าให้เกิดความสุมดุลยั่งยืน และรับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  และร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบข้อมูลการสำรวจพื้นที่ทำกินหมู่บ้านนำร่อง  โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวให้การต้อนรับ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมอิมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ฝากให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคน ร่วมมือกันอนุรักษ์ รักษาพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือพวกเราทุกคนจะได้อยู่อย่างมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และรักษาไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต และฝากเรื่องการ “เผา”ว่าเวลาจะเผาขอให้ร่วมกันหารือ วางระเบียบแบบแผนการจัดการการเผาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 สภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้ดีขึ้น

Leave a Comment

Skip to content