พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นประธานในการเปิดอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล รุ่นที่ 2

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นประธานในการเปิดอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล รุ่นที่ 2  โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา เลขานุการมูลนิธิ ฯ นายอรรถพล เจริญชันษา กรรมการมูลนิธิ ฯ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 38 คน โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ได้จัดทีมวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “เรารักป่าไม้” โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้างภาพจำที่ดี เพื่อจะได้ “ปลูกป่าในใจเยาวชน” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นเกมส์ป่าถูกทำลาย เกมส์ใครเป็นผู้ทำลาย ใครเป็นอัศวินพิทักษ์ป่า โดยกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกิจกรรมให้เยาวชนเดินทางไปศึกษาดูงาน และร่วมปลูกต้นไม้ที่สวนพฤกษศาสตร์ พุแค สระบุรี

Leave a Comment

Skip to content