การประชุม เรื่อง “จัดหางานให้ทหารปลดประจำการ ช่วยงานป่าไม้” วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

การประชุม เรื่อง “จัดหางานให้ทหารปลดประจำการ ช่วยงานป่าไม้” วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการ “จัดหางานให้ทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ” โดยในการประชุมดังกล่าวมี พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจากการหารือที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาภารกิจในความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับโครงการที่จะให้ทหารที่ปลดประจำการ สามารถประกอบอาชีพได้ และพัฒนาฝีมืออาชีพให้กับทหารที่จะปลดประจำการ และสามารถทำงานในภูมิลำเนาของทหารที่ปลดประจำการได้

Leave a Comment

Skip to content