นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาใน 8 พื้นที่ ดังนี้ 1.การแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าทับที่ทำกินของเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 3.การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง จังหวัดนครราชสีมา 4.การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี 5.การแก้ไขปัญหากรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญทับที่ทำกินราษฎร อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 6.การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา ด้านทิศเหนือ จังหวัดชัยภูมิ 7.การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ท้องที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8.การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงกรณีที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ในท้องที่จังหวัดตาก

Leave a Comment