นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า   ในปีนี้ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “สานพลังความร่วมมือ ต้านไฟป่าลดหมอกควัน” ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จิตอาสาแม่สอด เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการปล่อยแถวรณรงค์ความร่วมมือต้านไฟป่า และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันไฟป่าพร้อมกันทั่วประเทศ

ประธาน ได้กล่าวถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ต้องเริ่มต้นจากตัวเรา ในการช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่า หากพบเห็นการเกิดไฟป่าขอให้ช่วยกันดับเพื่อป้องกันการลุกลามขยายวงกว้าง หรือแจ้งผ่านทางสายด่วน 1362 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อเข้าดับไฟป่าได้ทันสถานการณ์  โดยในส่วนของกรมป่าไม้  ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดตั้ง “War Room” เพื่อประสานงานกับทางจังหวัด และให้ซักซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดไฟป่า ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว พร้อมจัดชุด Small Unit ออกลาดตระเวน เฝ้าระวัง โดยการนำอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยในการตรวจหาจุดเกิดไฟป่า  หากพบผู้กระทำความผิด กรมป่าไม้จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Leave a Comment

Skip to content