นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจากกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจากกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย เติบโตและพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของมหาวิทยาลัย และน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล ผสมผสานให้เกิดการสร้างสรรค์วิชาการ นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Leave a Comment

Skip to content