ไทย-เมียนมาร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมหารือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสองแผ่นดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสถานีขนส่งห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงษ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พลังมวลชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปั่นรณรงค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมนักปั่นอาสาตรวจหาไฟ ไทย-เมียนมาร์ กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ณ บริเวณสนามกีฬามิตรภาพ ไทย-เมียนมาร์ ฐานช้างมูบ อ.แม่สาย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมหารือและพบปะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาร์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามชาติ  และหลังจากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้ได้ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่โดยเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content