อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องร้องเรียน

วันนี้ (15 มกราคม 2563)  ณ ห้องประชุม  2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากตัวแทนราษฎรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายชาญวิสิทธิ์ เสือสืบพันธ์ ตัวแทนมูลนิธิพิทักษ์ไทย นำนายรัชพล ดวงจันทร์ นายอาคม เพชรเสือ และนายทวนชัย แย้มยิ้ม  ในประเด็นที่ขอให้กรมป่าไม้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ขอรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งข้อมูลเป็นลักษณะรายๆไป เพื่อที่กรมป่าไม้จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น และบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content