นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ 904 (ส่วนแยกวังศุโขทัย) โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายจิรศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content