นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการรับเรื่องร้องเรียน

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน กรณีเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเขตพื้นป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้  ทั้งนี้ ประชาชนได้ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ถูกกล่าวหา รวมทั้งเขตพื้นที่ที่ติดกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความเป็นธรรม โดยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยในการยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้ความสนใจร่วมทำข่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content