กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายนภดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะภายในกรมป่าไม้  ซึ่งได้มีการบำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีฟุตบาท

Leave a Comment

Skip to content