กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ป่าไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Leave a Comment

Skip to content