“กรมป่าไม้ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน”

การประชุมเพื่อซักซ้อม มอบเมล็ดกล้าไม้มีค่าที่หน้าอำเภอ แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ป้องประชุมชั้น 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวนวัฒนวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ซักซ้อมแนวทาง และขั้นตอนการรับเมล็ดไม้ที่จะนำไปแจกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยแจกตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่าน Video conference ไปยังสำนักจัดทรัพยากรปาไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา เมื่อวันจันทร์ 23 ธันวาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content