รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) สานฝันพี่น้องประชาชนอำเภออู่ทอง ฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง & จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือความก้าวหน้าการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง และการขอจัดตั้งสวนพฤกษ์ศาสตร์ภาคตะวันตก  โดยการนำของท่าน สส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ร่วมกับชาวอำเภออู่ทอง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโบราณสถาน และวัฒนธรรม ของอำเภออู่ทอง  ราษฎรตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ และป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชร เพื่อขอจัดตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก ซึ่งพื้นที่ป่าชุมชนมีความหลากหลายเหมาะสมที่จะอนุรักษ์เป็นสวนพฤกษศาสตร์ และพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ในอนาคตจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สส.สรชัด สุจิตต์ ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านผู้บริหาร ทส. (รอง ปก.ทส. อปม. อทช. อทน. อทบ. อทธ. ผอ.สพภ.) และหน่วยงานสังกัด ทส.ร่วมประชุม ณ​ มูลนิธิ​สุวรรณ​ภูมิ​ อำเภออู่ทอง​ จ.สุพรรณ​บุรี

ท่าน รมว.ทส.ให้นำเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​อำเภออู่ทองนี้เสนอเข้า ประชุม ครม.นอกสถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี  ท่าน ปกท.ทส.มอบให้ ทน.ทบ. จัดทำแผนงบประมาณและสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ มอบ ปม.และองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ ดำเนินการสำรวจและทำประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย.62 ในการนี้ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล  เจริญชันษา) มอบหมาย ผอ.สจป.10 (ราชบุรี) ผอ.สจช. ผอ.ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี เร่งจัดประชาคม กับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชรและบ้านเนินสมบัติ  กรณีพื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ ในวันที่ 13 พ.ย.62 นี้

Leave a Comment

Skip to content