ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชจังหวัดกาญจนบุรีและพบปะพี่น้องประชาชน  พร้อมเปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจให้ผู้อยู่อาศัย และติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า ณ โรงงานกระดาษ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ

  ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)  ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายจัดที่ทำกินให้กับชุมชนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านวังดุม บ้านหนองหม้อแกง บ้านหนองอีเห็น บ้านคอเขา  และบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านโป่งคอม บ้านโป่งค่าง บ้านป่าสัก บ้านหนองตาลัย และบ้านเขาวงศ์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยาน โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content