กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานกาชาดประจำปี 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานกาชาดประจำปี 2562  ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  นำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้  เข้าร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลกับกรมป่าไม้  นอกจากกิจกรรมดังกล่าวยังมีการแสดงดนตรี จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  ทั้งนี้  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของกรมป่าไม้เป็นจำนวนมาก

Leave a Comment

Skip to content