พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ โดยส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า นำกล้าไม้มีค่าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน ๕๐๐ กล้า จำนวน ๕ ชนิด ได้แก่ รวงผึ้ง ยางนา มะฮอกกานี กฤษณา และพะยูง ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ทหาร และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนช่างอากาศบำรุง

Leave a Comment

Skip to content