นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมรณรงค์ โดยกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป. ที่ 10 (ราชบุรี) นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสูงถึง 18,000 ล้านใบต่อปี มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้บริโภค ในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมกับเครือบริษัทใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ซึ่ง ณ ตอนนี้ มีทั้งสิ้น 46 แห่ง จะร่วมกันงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับลูกค้า และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าให้ประเทศไทยปราศจากพลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2564 โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม และการคัดแยกขยะให้กับประชาชน, การมอบกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชน, การมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่, การมอบถุงผ้าที่ได้จากการรับบริจาคให้กับโรงพยาบาลในโครงการ “รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”, และการเดินรณรงค์ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ช้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมย่อยสลายยาก ในการนี้ กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้มาแจกนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงาน จำนวน 1,500 ต้น และท่าน รมว.ทส. ได้มอบกล้าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 25 ต้นอีกด้วย เพื่อเพิ่มเป้าหมายการปลูกต้นไม้ จาก 10 ล้านต้น เป็น 100 ล้านต้น ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ต่อไปด้วย

Leave a Comment

Skip to content