นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้น โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดารานักแสดง นักเรียน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษา ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปลูกไว้ และบำรุงรักษาต้นพะยูง ต้นไม้ทรงปลูกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ ณ เขื่อนห้วยโสมง พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซมและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ ทั้งยังได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นภายหลังประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ครบ 10 ล้านต้น ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content