พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมด้วยคณะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา – พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมด้วยคณะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562  ให้กับบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จำนวน 386 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,676,000 บาท พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ

พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์  เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กล่าวว่า จากผลการประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี 2561 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นปีที่ 14 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนพร้อมทั้งช่วยเหลือให้กับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าให้มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยในปีนี้มีผู้ขอรับทุนการศึกษา จำนวน 386 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,676,000 บาท ที่จะมอบให้กับบุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว จะมีการมอบเงินสินไหมทดแทน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบถังน้ำให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด นำไปมอบให้กับวัด โรงเรียนชุมชน และหมู่บ้าน ต่อไป

ทางด้าน นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  ได้กล่าวถึง การเข้ารับมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ของหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ในปีนี้ที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา มีจำนวนทั้งหมด 67 ทุน เป็นจำนวนเงิน 278,000 บาท โดยมีบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จาก 2 หน่วยงาน เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  จำนวน 26 ทุน  จำนวนเงิน 117,000 บาท แบ่งเป็น

1.1) ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 ทุน จำนวนเงิน 27,000 บาท

1.2) ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. จำนวน 16 ทุน จำนวนเงิน 80,000 บาท

1.3) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 10,000 บาท

2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี จำนวน 41 ทุน  จำนวนเงิน 161,000 บาทแบ่งเป็น

2.1) ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ทุน จำนวนเงิน 66,000 บาท 2.2) ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. จำนวน 19 ทุน จำนวนเงิน 95,000 บาท

Leave a Comment

Skip to content