นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562

กรมป่าไม้ จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยที่การประชุมได้พิจารณาการขอจัดตั้งร้านสวัสดิการภายในกรมป่าไม้ และติดตามผลการตรวจสอบบัญชีที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษา

Leave a Comment

Skip to content