นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคัดเลือกหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคัดเลือกหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ , ที่ 5 สระบุรี, ที่ 6 อุดรธานี, และที่ 11 สุราษฎ์ธานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมลงคะแนนของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการนำเสนอ VTR ของหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 4 ภาค และลงตรวจภาคสนามเพื่อตัดสิน โดยจะมีการมอบรางวัลในสถาปนากรมป่าไม้ วันที่ 18 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content