นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “องค์กรแห่งความสุข”

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “องค์กรแห่งความสุข” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายจิรศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการระดับผู้บริหาร ทส. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สป.ทส. โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ขึ้นรับโล่จาก รมว.ทส. โดยในงานดังกล่าวมีการเสวนา “ทส. งานและคนสร้างสมดุล ทุนที่ยั่งยืน” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา

Leave a Comment

Skip to content