นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าว มีผู้บริหารของกระทรวงฯ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รมว.ทส. ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่า แผนหยุดยั้งการทำลายป่า การฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้เต็มความสามารถ หยาดเหงื่อของเจ้าหน้าที่จะเป็นน้ำที่จะช่วยดับไฟป่าในครั้งนี้ และเมื่อไฟป่าดับสนิทแล้ว ในส่วนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 80 ขอให้ป้องกันและดูแลรักษาให้คงอยู่ และในส่วนที่ถูกไฟป่าไหม้ ร้อยละ 20 จะร่วมกับจิตอาสา เจ้าหน้าที่ของ ทส.  และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่โดยด่วน จะไม่ปล่อยให้เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างเด็ดขาด

Leave a Comment

Skip to content