นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรม “รำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร วีรบุรุุษของชาวป่าไม้ วันที่ 1 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในกิจกรรม “รำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัย คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ รมว.ทส. วางหรีดรำลึก สืบ นาคะเสถียร มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและนักเรียน จำนวน 58 ทุน และปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น จากนั้น รมว.ทส. ได้เดินทางไปยังกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จากคอกพักสัตว์สู่คอก Soft release เนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อให้สัตว์ป่าปรับตัว ให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่แท้จริงต่อไป พร้อมกันนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมวางหรีดรำลึก ร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้ ในงานดังกล่าวด้วย

Leave a Comment

Skip to content