นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2562

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจรณารูปแบบตลอดจนรายละเอียดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 พร้อมจัดแบ่งหน้าที่ให้แต่ละสำนักไปดำเนินการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้งานออกมาด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content