กรมป่าไม้ จับมือ ช่อง7 HD ร่วมปลูกป่าภายใต้ กิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน” ปี 4

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมกับนางนาฏนภางค์ จงสมจิตร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เข้าร่วมกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ปี 4 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และ สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ร่วมดำเนินการ โดยในครั้งนี้ มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก้อนจากวัสดุธรรมชาติ (OF Ball)  โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทีมดารา นักแสดงจากละครเรื่อง ร้อยป่า  พิธีกร ตลอดจนพนักงานของ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7 ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนสีวะรา

ภายหลังจากเสร็จสิ้นจากกิจกรรมปลูกป่าแล้ว อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมายังหน่วยป้องกันรักษาป่า ที รบ 3 (พุยาง) เพื่อตรวจเยี่ยม และให้โอวาทในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยให้เน้นแนวทางการดำเนินงานของกรมป่าไม้ “กรมป่าไม้ รักป่า รักประชาชน” มุ่งปฎิบัติงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งขอให้ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  และขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ  และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึกด้วย

Leave a Comment

Skip to content