กรมป่าไม้ จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามการจัดหน่วยงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กรมป่าไม้ จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามการจัดหน่วยงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมมีการถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conferrence ไปยังสำนักส่วนภูมิภาค

Leave a Comment

Skip to content