พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญในการทำงาน การดำเนินการของทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงหลักการบูรณาการ คำนึงถึงแผนคนแผนงาน ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน หากทุกคนคำนึงถึงประเทศทุกอย่างจะสามารถเดินหน้าไปตามเป้าหมายได้ พร้อมกันนี้ฝากกับทุกกระทรวงเน้นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านด้วย

Leave a Comment

Skip to content