นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ โดยมีผู้บริหาร ทส. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้น่าน จังหวัดน่าน

จากนั้น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี นายบัณฑูร ล่ำซำ พระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content