นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมปลูกป่าดังกล่าวจัดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสิทธิทำกินตาม พ.ร.บ. คทช. ณ จุดเชื่อมต่อระหว่าง บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง กับ บ้านกิ่วม่วง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเพื่อรับรองสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ 1,2 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ได้มอบกล้ารวงผึ้ง ให้กับตัวแทนประชาชนที่อาศัยและทำกินในพื้นที่ คทช. จากนั้น ปลัด ทส. พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาในพื้นที่ดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content