นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแผ่นดิน

กรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในงานมีการมอบต้นกล้ารวงผึ้ง จำนวน 3,000 กล้า ให้สถานศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี การสาธิตการตัดแต่งต้นไม้โดยทีมรุกขกรกรมป่าไม้ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ”

Leave a Comment

Skip to content