กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล  รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content