กรมป่าไม้ จัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ จัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ชี้แจงข้อสั่งการและนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบให้แก่ผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เพื่อให้ผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

Leave a Comment

Skip to content