กรมป่าไม้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 กรมป่าไม้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 จากการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี 2562 ได้มีการพิจารณากำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content