นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลืองจำนวน 101,010 ต้น

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลืองจำนวน 101,010 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับกล้าไม้เข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบต้นรวงผึ้งให้กับผู้มาลงทะเบียน 10 ท่านแรก จากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารร่วมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลืองให้กับประชาชนที่มารอรับกล้าไม้ ณ บริเวณโซนด้านหน้ากรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content