นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ร่วมพิธีด้วย ภายในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไม้ให้ดอกสีเหลือง จำนวน 1,000 ต้น กิจกรรมการแจกกล้าไม้มีค่าและกล้าไม้ให้ดอกสีเหลือง จำนวน 1,000 กล้า พร้อมร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนร่วมปลูกต้นไม้ให้แก่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content