นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดป้ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 – นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดป้ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยได้ความเมตตากรุณาจากหลวงปู่เสน ปุญญาชโร เจ้าอาวาสวัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) ทำพิธีเจิมป้ายสำนักฯ โดยมีนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษา เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ปลูกต้นไม้สกุล Dalbergia จำนวน 2 ชนิด คือ ชิงชัน และ พะยูง เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดป้ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) จ.อุดรธานี ด้วย

Leave a Comment

Skip to content