นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการในการจัดงานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 13

ด้วยในระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562  กำหนดจัดงานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งในส่วนของกรมป่าไม้ กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา งานด้านการป่าไม้” ซึ่งในวันนี้ (22 กรกฏาคม 2562) นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการในการจัดงาน โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าได้เตรียมการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน รูปแบบการจัดพื้นที่ (คทช.) “นาแห้วโมเดล” มีการจัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จัดการแสดงในสวน มุมถ่ายภาพสวยงาม ตลอดจนจัดให้คำปรึกษาด้านป่าไม้ (คลินิกป่าไม้) และมีการแจกกล้าไม้มีค่าให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน  นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ทุกสำนักจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมงาน สำนักละ 20 คน ตั้งแต่วันที่ 8 -14 สิงหาคม 2562 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านป่าไม้ จัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาชมงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content